Skoleelever arbejder med møbelmodeller på bordplade

Foto: Thomas Søndergaard

Pædagogisk profil

Vores pædagogiske profil præsenterer målet og rammerne for vores undervisningstilbud, som omfatter både online tilbud samt besøg på vores adresser.

Det Kgl. Bibliotek rummer hele Danmarks hukommelse. Her mødes fortid og nutid, og historien bliver vedkommende for fremtidens voksne.  

Biblioteket er et hus af viden med højt til loftet og dybe rødder. Vi passer på hele Danmarks kulturarv og deler den med jer. På reolerne står fascinerende fortællinger og vidt forskellige værker med alt fra H.C. Andersens håndskrevne papirer til kataloger fra Netto. 

Undervisningen tager udgangspunkt i bibliotekets samlinger og udstillingerne i Den Sorte Diamant. Vi gør klassiske og nutidige emner relevante for eleverne gennem fortælling, dialog og inddragelse. Vores mål er at pirre elevernes nysgerrighed, inspirere dem til refleksion og stimulere deres kritiske evner.   

Vi bygger vores undervisning på ekspertviden, gejst, dialog og en lang tradition for at indsamle, forske og formidle viden, historie og kultur. 

Undervisningen understøtter de gældende lære- og læseplaner for grundskolen samt ungdomsuddannelser. Vi fokuserer specielt på fagene historie, dansk, samfundsfag og billedkunst. 

Mere om