Bord med papir papir, blyanter og saks

Foto: Malthe Ivarsson

Pædagogisk profil

Vores pædagogiske profil præsenterer mål og rammer for vores undervisningstilbud, som omfatter både online tilbud samt besøg i Den Sorte Diamant.

Det Kgl. Bibliotek rummer hele Danmarks hukommelse. Her mødes fortid og nutid, og historien bliver vedkommende for fremtidens voksne.

Biblioteket er et hus af viden med højt til loftet og dybe rødder. Vi passer på hele Danmarks kulturarv og deler den med jer. På reolerne står fascinerende fortællinger og vidt forskellige værker med alt fra H.C. Andersens håndskrevne papirer til de nyeste computerspil.

Undervisningen tager udgangspunkt i bibliotekets samlinger og udstillinger i Den Sorte Diamant. Vi tager afsæt i elevernes erfaringsverden ved at gøre historiske og nutidige emner relevante for eleverne gennem fortælling, undersøgelse og dialog.

Ved at deltage i et undervisningsforløb får eleverne en fælles oplevelse samt læring uden for skolen. Vi bygger vores undervisning på ekspertviden, gejst, dialog og en lang tradition for at indsamle, forske og formidle viden, historie og kultur.

Undervisningen understøtter de gældende lære- og læseplaner for grundskolen samt ungdomsuddannelser. Vi fokuserer specielt på fagene historie, dansk, samfundsfag, billedkunst samt håndværk og design.

Målet er at understøtte børns interesse for og lyst til at dyrke historie, kunst og kulturarv. Vi ønsker at bidrage til udviklingen af en generation af nysgerrige kulturbrugere og kompetente medborgere. Det gør vi ved at inspirere dem til refleksion og stimulere deres kritiske evner. Vi sætter fokus på sanselige og inddragende oplevelser for alle børn og unge.

Mere om