kanonfotograf bag sit kamera

Foto: Peter Elfelt

Foto, identitet og fællesskab - mellemtrin

Udforsk portrætterne i bibliotekets fotoudstilling "Kameraet og os" og tænk over hvordan I selv bruger fotografiet.

I dette undervisningsforløb besøger eleverne udstillingen "Kameraet og os". Udstillingen præsenterer et udvalg af værker fra bibliotekets fotosamlinger, der rummer flere millioner billeder. Temaet er mennesket på fotografi, og vi skal undersøge, hvad fotografiet gør ved vores opfattelse af os selv og vores forestillinger om hinanden.

I undervisningsforløbet sætter vi særligt fokus på det fotografiske portræt, og hvordan mennesket igennem tiden har forstået og fortolket sin egen identitet gennem fotografiet.

Undervisningsforløbet fortæller historien om det fotografiske portræt med afsæt i forskellige former for fotografi. Vi starter med de første dyrebare portrætter skabt på forsølvede metalplader og følger den fotografiske udvikling til nutidens digitale billeder. Portrætterne har alle det til fælles, at de afspejler nutidens fotografier, som eleverne møder og forholder sig til hver dag.

Forløbet starter på skolen, hvor I som klasse selv forbereder jer på besøget med opgaver fra biblioteket. Derefter fortsætter undervisningen på Det Kgl. Bibliotek og foregår dels i udstillingen "Kameraet og os", dels i bibliotekets undervisningssal Galejsalen.

Undervisningsforløbet indeholder en særlig workshop, hvor eleverne vejledes i at tage deres egne portrætter og bearbejde dem kreativt.

Efter besøget har I mulighed for at fortsætte arbejdet hjemme på skolen med et materiale, der samler op og bygger videre på indtrykkene fra biblioteket og temaerne fotografi, identitet og fællesskab.

Praktisk

  • Målgruppe: 4.- 6. klasse
  • Fag: Dansk, historie og billedkunst
  • Pris: 700 kr. Venteliste ved gennem Åben Skole i Københavns Kommune.
  • Varighed: 2,5 timer

Læringsmål

  • Eleverne har viden om den fotografiske kulturhistorie med særlig vægt på portrættet.
  • Eleverne er i stand til at se på fotografier og analyserer dem.
  • Eleverne kan drage paralleller mellem de historiske fotografier og nutidens fotografier.
  • Eleverne kan reflektere over deres egen brug af fotografi.

Forberedelse til eleverne

Inden besøget skal I på klassen tale om, hvordan eleverne forholder sig til fotografier i deres hverdag. Find spørgsmål og vejledning til samtalen i lærervejledningen herunder.

Læs mere om udstillingen "Kameraet og os".

Spisning

Tid til spisning af madpakker i Galejsalen skal bookes på forhånd. På grund af andre aktiviteter i lokalet kan vi kun tilbyde 15 minutter til spisning. Det kan både gøres før og efter undervisningen. Om sommeren anbefaler vi, at I nyder jeres madpakker udendørs i Bibliotekshaven eller ved havnekajen.