Dansk Vestindien. Mand på strand

Foto: Frederik Børgesen

Blinde vinkler

I dette undervisningsforløb bliver I introduceret til de billeder og kort, som biblioteket har om den danske kolonitid i Caribien.

Igennem forskellige opgaver og øvelser bliver I præsenteret for forskellige motiver, genrer og stilarter, og I skal se på, hvordan man kan fortolke billederne i et socialt og et politisk perspektiv. 

De tre vestindiske øer, St. John, St. Croix og St. Thomas, var dansk koloni fra 1600-tallet til 1917, hvor Danmark solgte øerne til den amerikanske stat. På øerne etablerede danske rigmænd plantager, og særligt sukkerindustrien gjorde Danmark rig. Rigdommen skabtes imidlertid af slavegjorte, der blev sejlet til øerne fra Afrikas østkyst og levede under umenneskelige forhold i den danske koloni. Efter ophævelsen af slaveriet fortsatte undertrykkelsen i et klasseopdelt samfund med udbredt racisme. 

Biblioteket har mange kilder til Caribiens kolonihistorie: bøger og breve, postkort og fotografier med overvejende danskeres billeder og beskrivelser af øerne. Beskrivelser og afbildninger er lavet i en særlig tid og ofte ud fra en særlig kunstnerisk æstetik. De er også fremstillet ud fra et særligt ønske eller med et særligt formål. De er således aldrig neutrale vinduer til fortiden.

Alt omsat til varer

Maleri af kong Christian VI med en sort tjener i baggrunden
Temaet behandler, hvordan kolonierne var del af et handelskredsløb og har fokus på, hvordan de slavegjorte og varerne fra kolonierne blev fremstillet i perioden samt ved salget af øerne i 1917.

Det hvide blik

Foto af lille hvid pige, der sidder med en sort kvinde
Temaet behandler kolonierne efter frigivelsen som levested for afrocaribierne, men også som et samfund præget af racisme, og hvor afbildning af afrocaribierne var hvide europæeres privilegium.