Dansk Vestindien. Mand på strand

Foto: Frederik Børgesen

Blinde vinkler

I dette undervisningsforløb bliver I introduceret til de billeder og kort, som biblioteket har om den danske kolonitid i Caribien.

Igennem forskellige opgaver og øvelser bliver I præsenteret for forskellige motiver, genrer og stilarter, og I skal se på, hvordan man kan fortolke billederne i et socialt og et politisk perspektiv. 

De tre vestindiske øer, St. John, St. Croix og St. Thomas, var dansk koloni fra 1600-tallet til 1917, hvor Danmark solgte øerne til den amerikanske stat. På øerne etablerede danske rigmænd plantager, og særligt sukkerindustrien gjorde Danmark rig. Rigdommen skabtes imidlertid af slavegjorte, der blev sejlet til øerne fra Afrikas østkyst og levede under umenneskelige forhold i den danske koloni. Efter ophævelsen af slaveriet fortsatte undertrykkelsen i et klasseopdelt samfund med udbredt racisme. 

Biblioteket har mange kilder til Caribiens kolonihistorie: bøger og breve, postkort og fotografier med overvejende danskeres billeder og beskrivelser af øerne. Beskrivelser og afbildninger er lavet i en særlig tid og ofte ud fra en særlig kunstnerisk æstetik. De er også fremstillet ud fra et særligt ønske eller med et særligt formål. De er således aldrig neutrale vinduer til fortiden.