Maleri af kong Christian VI med en sort tjener i baggrunden

Foto: Ukendt ophav

Alt omsat til varer

Temaet behandler, hvordan kolonierne var del af et handelskredsløb og har fokus på, hvordan de slavegjorte og varerne fra kolonierne blev fremstillet i perioden samt ved salget af øerne i 1917.

Fra slutningen af 1600-tallet betegnede man handlen imellem Danmark, Guinea i Afrika og de vestindiske øer i Caribien som "trekantshandlen". Termen dækker over den handel, hvor genstande, mennesker og afgrøder cirkulerede som varer, der blev købt på ét kontinent og solgt på et andet.

I Danmark sejlede man tekstiler, geværer og rom til den afrikanske vestkyst. Her blev varerne byttet for tilfangetagne og slavegjorte afrikanere. De blev under forfærdelige forhold sejlet til Caribien, hvor de blev tvunget til at arbejde i plantager. For danskerne producerede de eksotiske varer som sukker og kaffe – afgrøder, der blev sendt tilbage med skibene til Danmark, hvor de blev forarbejdet og solgt i hele landet.

I 1848 blev slaveriet afskaffet, men først i 1917 ophørte øerne med at være dansk koloni, da Danmark solgte øerne til USA.

  • Hvordan manifesterede rigdommen fra kolonierne sig i København?
  • Kan man se på byen, at dele af den er bygget med penge fra slavehandlen?
  • Hvordan portrætteres slavegjorte; blev de slavegjorte, der arbejdede i plantagerne på øerne overhovedet afbildet?
  • Hvordan beskrev man varer og mennesker fra øerne, der kom til København?
  • Da Danmark solgte øerne, hvordan fremstillede man så kolonien og de mennesker, der boede der?

De spørgsmål skal I arbejde med i de følgende opgaver.

Tilhørende opgavepakker