Lærervejledninger Fotografiske fortællinger

Lærervejledninger til online undervisningsforløbet "Fotografiske fortællinger". Der er lavet en vejledning til hvert tema i forløbet.

Målgruppe

2.-6. klasse i folkeskolen.

Temaerne henvender sig til forskellige klassetrin.

 • Tema 1 henvender sig til 4.-6. klasse
 • Tema 2 er til 2.-4. klasse
 • Tema 3 til 2.-5. klasse
 • Tema 4 henvender sig til 3.-6. klasse

Fag

Forløbet henvender sig til fagene dansk og billedkunst.

Lærervejledninger til de fire temaer

 1. Tema 1 - Øje for detaljen
 2. Tema 2 - Hunde og andre kæledyr
 3. Tema 3 - Min familie
 4. Tema 4 - Arbejde

Tema 1 - Øje for detaljen

To hænder holder på en tennisketsjer

Foto: Peter Elfelt

Materialet

I dette materiale får eleverne et indblik i fotografier fra slutningen af 1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet. Formålet med materialet er at præsentere eleverne for de tidligste fotografier og sætte det nutidige fotografi i perspektiv. Gennem forskellige opgaver vil eleverne opdage, hvordan motiver fra de tidligste fotografier kan genkendes i de fotografier, som eleverne selv tager i dag, men samtidig hvordan udtrykket har forandret sig.

Materialet består af en video med tilhørende opgaver. Eleverne starter med at se videoen for at få inspiration til deres videre arbejde med løsning af opgaverne. Videoen viser familiefotografier fra Det Kgl. Biblioteks samlinger.

De fleste af fotografierne i undervisningsforløbet er taget af kgl. hoffotograf Peter Elfelt (1866-1931). Peter Elfelt var en kendt og produktiv fotograf, og også den første som indspillede en filmoptagelse i Danmark. Han var en hyppig brugt fotograf blandt de rige og velstillede københavnere og fotograferede også kongehusets medlemmer. Det Kgl. Bibliotek er i gang med at digitalisere hans enorme arkiv, som biblioteket varetager for fremtiden.

Billederne i undervisningsmaterialet understøtter undervisningen i Dansk og Billedkunst, men kan også bruges i andre fag.

Sådan løses opgaverne

Eleverne får til opgave selv at tage og redigere et billede og fremhæve detaljer på billedet. Eleverne kan tage billederne med deres eller deres forældres smartphone og bruge telefonernes eget redigeringsprogram eller deres foretrukne redigeringsprogram.

Derefter skal eleverne skrive en historie om deres eget billede. Som lærer fastsætter du længden af deres historie. I materialet til eleverne findes arbejdsspørgsmål, der kan understøtte udformningen og skrivningen af historien.

Læringsmål

 • Eleverne har indsigt i fotografi fra slutningen af 1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet.
 • Eleverne kan tage og redigere fotografier

Fælles mål efter 5. klasse, Billedkunst

Forløbet understøtter følgende færdigheds-, vidensområder og -mål fra Fælles mål:

 • Eleven kan fremstille digitale billeder
 • Eleven kan bearbejde billeder digitalt
 • Eleven har viden om digital fotografering
 • Eleven har viden om digitale værktøjer til billedbehandling

Kompetencemål efter 4. klasse, Dansk

Forløbet understøtter følgende færdigheds-, vidensområder og -mål fra Fælles mål:

 • Eleven kan udarbejde multimodale tekster
 • Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende

Kompetencemål efter 6. klasse, Dansk

Forløbet understøtter følgende færdigheds-, vidensområder og –mål fra Fælles mål:

 • Eleven kan udarbejde dramatiske, dokumentariske og interaktive produkter.

Tema 2 - Hunde og andre kæledyr

En flot klædt pige med sløjfe i håret står med en plettet hund

Foto: Peter Elfelt

Materialet

I dette materiale får eleverne et indblik i fotografier fra slutningen af 1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet. Materialet består af en video med tilhørende opgaver. Eleverne starter med at se videoen for at få inspiration til deres videre arbejde med løsning af opgaverne. Videoen viser fotografier af mennesker og deres hunde fra Det Kgl. Biblioteks samlinger.

De fleste af fotografierne i undervisningsforløbet er taget af kgl. hoffotograf Peter Elfelt (1866-1931). Peter Elfelt var en kendt og produktiv fotograf, og også den første som indspillede en filmoptagelse i Danmark. Han var en hyppig brugt fotograf blandt de rige og velstillede københavnere og fotograferede også kongehusets medlemmer. Det Kgl. Bibliotek er i gang med at digitalisere hans enorme arkiv, som varetages af biblioteket for fremtiden.

Undervisningsmaterialet understøtter undervisningen i Dansk og Billedkunst, men kan også bruges i andre fag. Formålet med materialet er at præsentere eleverne for de tidligste fotografier og sætte det nutidige fotografi i perspektiv. Gennem de forskellige opgaver vil eleverne opdage, hvordan motiver fra de tidligste fotografier kan genkendes i de fotografier, som eleverne selv tager i dag, men samtidig hvordan udtrykket har forandret sig.

Sådan løses opgaverne

Eleverne får til opgave enten selv at tage og redigere et billede af deres kæledyr eller finde et billede af et kæledyr på internettet. Eleverne kan tage billederne med deres eller deres forældres smartphone og bruge telefonernes eget redigeringsprogram eller deres foretrukne redigeringsprogram.

Derefter skal eleverne enten lave et oplæg på klassen om deres kæledyr og vise deres billede, eller de skal skrive en stil om deres kæledyr og inddrage billedet. Du kan vælge om alle elever skal lave oplæg eller skrive stil, eller om det skal være op til den enkelte elev selv at vælge. Som lærer fastsætter du varigheden af deres oplæg eller længden af deres stil. I materialet til eleverne findes arbejdsspørgsmål, der kan understøtte elevernes stil eller forberedelse af oplæg. Spørgsmålene handler dels om beskrivelse, men beder også eleverne om at reflektere over deres forhold til deres kæledyr, og hvilken værdi kæledyret tilføre elevens liv. Refleksionsspørgsmålene kan evt. drøftes videre på klassen.

Læringsmål

 • Eleverne har indsigt i fotografi fra slutningen af 1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet.
 • Eleverne kan tage og redigere fotografier
 • Eleverne kan beskrive og reflektere over deres egne kæledyr

Fælles mål efter 2. klasse, Billedkunst

Forløbet understøtter følgende færdigheds-, vidensområder og -mål fra Fælles mål:

 • Eleven kan fremstille digitale billeder
 • Eleven kan bearbejde billeder digitalt
 • Eleven har viden om digital fotografering
 • Eleven har viden om digitale værktøjer til billedbehandling

Kompetencemål efter 2. klasse, Dansk

Forløbet understøtter følgende færdigheds-, vidensområder og -mål fra Fælles mål:

 • Eleven kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge.
 • Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift

Kompetencemål efter 4. klasse, Dansk

Forløbet understøtter følgende færdigheds-, vidensområder og -mål fra Fælles mål:

 • Eleven kan udføre en mundtlig fremlæggelse
 • Eleven kan udarbejde multimodale tekster
 • Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende

Tema 3 - Min familie

Familie på seks mennesker poserer i fint tøj

Foto: Peter Elfelt

Materialet

I dette materiale får eleverne et indblik i fotografier fra slutningen af 1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet. Materialet består af en video med tilhørende opgaver. Eleverne starter med at se videoen for at få inspiration til deres videre arbejde med løsning af opgaverne. Videoen viser familiefotografier fra Det Kgl. Biblioteks samlinger.

De fleste af fotografierne i undervisningsforløbet er taget af kgl. hoffotograf Peter Elfelt (1866-1931). Peter Elfelt var en kendt og produktiv fotograf, og også den første som indspillede en filmoptagelse i Danmark. Han var en hyppig brugt fotograf blandt de rige og velstillede københavnere og fotograferede også kongehusets medlemmer. Det Kgl. Bibliotek er i gang med at digitalisere hans enorme arkiv, som varetages af biblioteket.

Undervisningsmaterialet understøtter undervisningen i Dansk og Billedkunst, men kan også bruges i andre fag. Formålet med materialet er at præsentere eleverne for de tidligste fotografier og sætte det nutidige fotografi i perspektiv. Gennem de forskellige opgaver vil eleverne opdage, hvordan motiver fra de tidligste fotografier kan genkendes i de fotografier, som eleverne selv tager i dag, men samtidig hvordan udtrykket har forandret sig.

Sådan løses opgaverne

Eleverne får til opgave enten selv at tage og redigere et billede af deres familie eller finde et fysisk eller et digitalt billede af deres familie. Eleverne kan tage billederne med deres eller deres forældres smartphone og bruge telefonernes eget redigeringsprogram eller deres foretrukne redigeringsprogram.

Derefter skal eleverne enten lave et oplæg på klassen om deres familiebillede, eller de skal skrive en stil om deres familie og inddrage billedet. Du kan vælge om alle elever skal lave oplæg eller skrive stil, eller om det skal være op til den enkelte elev selv at vælge. Som lærer fastsætter du varigheden af deres oplæg eller længden af deres stil. I materialet til eleverne findes arbejdsspørgsmål, der kan understøtte elevernes stil eller forberedelse af oplæg. Spørgsmålene handler dels om beskrivelse, men beder også eleverne om at reflektere over deres forhold til deres familie.

Baggrundsviden

Et familiebillede er et gruppebillede, som viser et antal personer, som er i familie med hinanden. Mange familiebilleder er opstillede portrætter. Nogle er er taget af en professionel fotograf i et fotostudie, andre med en selvudløser hjemme i stuen. Det klassiske opstillede familiebillede er komponeret med nogle familiemedlemmer siddende på stole og andre stående, så alle kan ses på billedet. På gamle familiebilleder er de enkelte familiemedlemmers rolle og alder ofte understreget i opstillingen, f.eks. med forældrene med børnene på skødet eller på armen og bedsteforældrene siddende på stole. Familiebilleder kan dog også være snapshots, hvor fotografen tager billedet uden at have aftalt det med familiemedlemmerne og uden at billedet er planlagt på forhånd.

Familiefotografiet er ofte et glansbillede, der skal vise det gode familieliv. Derfor er billederne ofte taget ved familiehøjtider, som barnedåb, til fødselsdag eller til bryllupper eller i lykkelige hverdagsøjeblikke til minde om familiefællesskabet. Familiebilleder kan også knytte sig til oplevelser eller ferier, f.eks. med et gruppeportræt foran en seværdighed. Disse familieportrætter fungerer også som minde om den fælles oplevelse. I dag bruges sociale medier til at dele den glæde og det glansbillede, som vi samtidig godt ved kun er halvdelen af historien.

Samtaler på klassen

Brug evt. oplysningerne fra ovenstående afsnit til at have en samtale med eleverne på klassen. Du kan inddrage følgende spørgsmål og evt. koble dem til elevernes oplæg.

Overordnede spørgsmål:

 • Hvad er et familiebillede?
 • Er billedet opstillet eller er det et snapshot?

Spørgsmål til opgaven Tag et familiebillede:

 • Hvorfor har eleven valgt den opstilling? Hvad betyder det for motivet og opfattelsen af billedet og individerne på billedet?

Spørgsmål til opgaven Find et familiebillede:

 • Hvorfor har eleven valgt dét billede?

Læringsmål

 • Eleverne har indsigt i fotografi fra slutningen af 1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet.
 • Eleverne kan tage og redigere fotografier
 • Eleverne kan beskrive og reflektere over deres egne kæledyr

Fælles mål efter 2. klasse, Billedkunst

Forløbet understøtter følgende færdigheds-, vidensområder og -mål fra Fælles mål:

 • Eleven kan fremstille digitale billeder
 • Eleven kan bearbejde billeder digitalt
 • Eleven har viden om digital fotografering
 • Eleven har viden om digitale værktøjer til billedbehandling

Kompetencemål efter 2. klasse, Dansk

Forløbet understøtter følgende færdigheds-, vidensområder og -mål fra Fælles mål:

 • Eleven kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge.
 • Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift

Fælles mål efter 5. klasse, Billedkunst

Forløbet understøtter følgende færdigheds-, vidensområder og -mål fra Fælles mål:

 • Eleven kan fremstille en digital billedfortælling.
 • Eleven har viden om digitale billedteknikker.
 • Eleven har viden om stilarter og formsprog

Kompetencemål efter 4. klasse, Dansk

Forløbet understøtter følgende færdigheds-, vidensområder og -mål fra Fælles mål:

 • Eleven kan udføre en mundtlig fremlæggelse
 • Eleven kan udarbejde multimodale tekster
 • Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende

Tema 4 - Arbejde

Gruppe af mandlige arbejdere står med forskellige redskaber

Foto: Peter Elfelt

Materialet

I dette materiale får eleverne et indblik i fotografier fra slutningen af 1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet. Materialet består af en video med tilhørende opgaver. Eleverne starter med at se videoen for at få inspiration til deres videre arbejde med løsning af opgaverne. Videoen viser familiefotografier fra Det Kgl. Biblioteks samlinger.

De fleste af fotografierne i undervisningsforløbet er taget af kgl. hoffotograf Peter Elfelt (1866-1931). Peter Elfelt var en kendt og produktiv fotograf, og også den første som indspillede en filmoptagelse i Danmark. Han var en hyppig brugt fotograf blandt de rige og velstillede københavnere og fotograferede også kongehusets medlemmer. Det Kgl. Bibliotek er i gang med at digitalisere hans enorme arkiv, som varetages af biblioteket.

Undervisningsmaterialet understøtter undervisningen i Dansk og Billedkunst, men kan også bruges i andre fag. Formålet med materialet er at præsentere eleverne for de tidligste fotografier og sætte det nutidige fotografi i perspektiv. Gennem de forskellige opgaver vil eleverne opdage, hvordan motiver fra de tidligste fotografier kan genkendes i de fotografier, som eleverne selv tager i dag, men samtidig hvordan udtrykket har forandret sig.

Sådan løses opgaverne

Eleverne får til opgave enten selv at tage og redigere et billede, der omhandler arbejde eller finde et fysisk eller et digitalt billede af samme emne. Eleverne kan tage billederne med deres eller deres forældres smartphone og bruge telefonernes eget redigeringsprogram eller deres foretrukne redigeringsprogram.

Derefter skal eleverne enten lave et oplæg på klassen om deres billede, eller de skal skrive en stil om deres drømmejob, deres forældres arbejde eller deres egne pligter og inddrage billedet. Du kan vælge om alle elever skal lave oplæg eller skrive stil, eller om det skal være op til den enkelte elev selv at vælge. Som lærer fastsætter du varigheden af deres oplæg eller længden af deres stil.

I materialet til eleverne findes arbejdsspørgsmål, der kan understøtte elevernes stil eller forberedelse af oplæg. Spørgsmålene handler dels om beskrivelse, men beder også eleverne om at reflektere over deres forhold til deres forestillinger om arbejde.

Læringsmål

 • Eleverne har indsigt i fotografi fra slutningen af 1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet
 • Eleverne kan tage og redigere fotografier
 • Eleverne kan beskrive og reflektere over andres og deres egne arbejdsopgaver

Fælles mål efter 2. klasse, Billedkunst

Forløbet understøtter følgende færdigheds-, vidensområder og -mål fra Fælles mål:

 • Eleven kan fremstille digitale billeder
 • Eleven kan bearbejde billeder digitalt
 • Eleven har viden om digital fotografering
 • Eleven har viden om digitale værktøjer til billedbehandling

Kompetencemål efter 2. klasse, Dansk

Forløbet understøtter følgende færdigheds-, vidensområder og -mål fra Fælles mål:

 • Eleven kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge
 • Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift

Fælles mål efter 5. klasse, Billedkunst

Forløbet understøtter følgende færdigheds-, vidensområder og -mål fra Fælles mål:

 • Eleven kan fremstille en digital billedfortælling
 • Eleven har viden om digitale billedteknikker
 • Eleven har viden om stilarter og formsprog

Kompetencemål efter 4. klasse, Dansk

Forløbet understøtter følgende færdigheds-, vidensområder og -mål fra Fælles mål:

 • Eleven kan udføre en mundtlig fremlæggelse
 • Eleven kan udarbejde multimodale tekster
 • Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende