To punkere, en kvinde og en mand, med stort hvidt hår og sort tøj

Foto: Tove Kurtzweil

Foto, identitet og fællesskab - udskoling

Udforsk portrætterne i bibliotekets fotoudstilling "Kameraet og os" og reflektér over de historiske og nutidige billeder, og hvordan I selv bruger fotografiet.

I dette undervisningsforløb besøger eleverne udstillingen "Kameraet og os". Udstillingen præsenterer et udvalg af værker fra bibliotekets fotosamlinger, der rummer flere millioner billeder. Temaet er mennesket som motiv.  Udstillingen spørger til, hvad fotografiet gør ved vores opfattelse af os selv og vores forestillinger om hinanden.

I undervisningsforløbet sætter vi særligt fokus på det fotografiske portræt, og hvordan mennesket igennem tiden har forstået og fortolket sin egen identitet gennem fotografiet. Ved en særlig workshop skal eleverne reflektere over deres egen identitet og de fællesskaber, de indgår i, og arbejde med at formidle dette gennem fotografiske portrætter.  

Undervisningsforløbet fortæller historien om det fotografiske portræt med afsæt i forskellige former for fotografi. Vi starter med de første dyrebare portrætter skabt på forsølvede metalplader og følger den fotografiske udvikling til nutidens digitale billedstrøm. Portrætterne har alle det til fælles, at de afspejler nutidens visuelle kultur, som eleverne møder og forholder sig til hver dag.

Forløbet starter på skolen med et materiale, hvor I som klasse selv forbereder jer på besøget. Derefter fortsætter undervisningen på biblioteket og foregår dels i udstillingen "Kameraet og os", dels i undervisningssalen, Galejsalen.

Efter besøget har I mulighed for at fortsætte arbejdet hjemme på skolen med et materiale, der samler op og bygger videre på indtrykkene fra biblioteket og temaerne fotografi, identitet og fællesskab.

Praktisk

  • Målgruppe: 7.-10. klasse
  • Fag: Dansk, historie og billedkunst
  • Pris: 700 kr. Gratis gennem Åben Skole i Københavns Kommune.
  • Varighed: 2,5 timer

Læringsmål

  • Eleverne har viden om den fotografiske kulturhistorie og fotografiske genrer med særlig vægt på portrættet.
  • Eleverne er i stand til at anvende billedanalytiske redskaber og kan drage paralleller mellem de historiske fotografier og nutidens fotografier.
  • Eleverne kan reflektere over deres egen brug af fotografi og andet visuelt materiale for eksempel på sociale medier.
  • Eleverne kan diskutere de sociale og politiske emner, som belyses i udstillingens fotografier.

Forberedelse til eleverne

Inden besøget skal eleverne arbejde med introduktionsopgaven i det digitale undervisningsmateriale til udstillingen. De skal se en kort formidlingsvideo, Fotografiets historie og udvikling og derudover skal de lave introduktionsøvelsen: Kameraet og dig

Online undervisningsmateriale

Brug online undervisningsmaterialet til "Kameraet og os" og dyk dybere ned i udstillingens tematikker, mens I sidder på skolen.

Læs mere om udstillingen

Spisning

Tid til spisning af madpakker i Galejsalen skal bookes på forhånd. På grund af andre aktiviteter i lokalet kan vi kun tilbyde 15 minutter til spisning. Det kan både gøres før og efter undervisningen. Om sommeren anbefaler vi, at I nyder jeres madpakker udendørs i Bibliotekshaven eller ved havnekajen.