Øerne til salg

To opgaver med fokus på to forskellige postkort/tegninger fra tiden omkring salget af øerne. De viser begge to nogle satiriske træk, vi kan reflektere over i dag.

Karikatur af en sort dreng iklædt Dannebrog, der skal vælge mellem DK og US

Foto: Harry N.

De vestindiske øer blev betragtet som et stykke land, der var under dansk ejerskab. I slutningen af 1800-tallet var der nedgangstider på øerne. Jorden var udpint, og sukkeret gav heller ikke det samme økonomiske afkast som tidligere, fordi man i Europa var begyndt at dyrke sukkerroer. Så tidligt som i 1867 overvejede man at sælge øerne, men dette blev først en realitet i 1917.

Under 1. Verdenskrig havde amerikanerne fattet strategisk interesse i øerne, hvor beliggenhed og frygten for, at øerne skulle falde i tyske hænder, spillede en central rolle. Amerikanerne købte øerne for 25.000 mio. gulddollars, som var en formue på dette tidspunkt. Herudover indvilligede USA også i Danmarks fulde suverænitet over Grønland.

I Danmark blev salget stærkt debatteret, og man afholdt en folkeafstemning, der endte med et flertal for salget. Der var dog en gruppe, der aldrig blev spurgt, nemlig befolkningen på de dansk vestindiske øer - dem, der var direkte påvirket af salget. Siden 1848 havde det været forbudt at eje et andet menneske, endsige købe og sælge det. Men i 1917 solgte den danske stat øerne og på sin vis hele befolkningen til USA.

Opgave 5.1 

Propaganda på postkort

Karikatur af en sort dreng iklædt Dannebrog, der skal vælge mellem DK og US

Foto: Harry N.

Postkortet hører til det materiale, der blev offentliggjort i forbindelse med de folkelige diskussioner, som fandt sted op til folkeafstemningen om salget af øerne.

  • Kig nærmere på postkortet. Hvad viser det?
  • Hvad kendetegner den måde, som den caribiske befolkning portrætteres på? Hvilket budskab kunne der være i det set i relation til salget? Og hvordan fremstilles salget på kortet?
  • Hvordan viser billedet forestillinger om afrikanere og afrocaribiere, som de var det i starten af 1900-tallet i forhold til i dag?
  • Overvej afbildningen af afrocariberen på satiretegningen i opgave 5.2. Hvilke fællestræk er der?

Opgave 5.2 

Satirens stereotyper

Amerikaner leder tre sorte børn væk fra danskere

Foto: Alfred Schmidt

Postkortet optrådte som forside i bladet Klods-Hans. Bladet var et illustreret politisk-satirisk ugeblad. Postkortet er tegnet af bladets hovedredaktør og medgrundlægger Alfred Schmidt.

Analyser billedet ud fra analysemodellen.

Ordforklaring: Satire

Satire er en udtryksform, hvor man ved brug af humor, ironi og overdrivelse, udstiller eller kritiserer bestemte personer og deres handlinger, især i forbindelse med en politisk eller en anden aktuel sag.

Kilde: Den Danske Ordbog

  • Beskriv det satiriske ved netop denne tegning.
  • Et træk ved satiren er at fremstille begivenheder og lande med mere som personer. Hvilke personer er anvendt her, og hvilke lande repræsenterer de?
  • Et andet træk ved satiren er latterliggørelsen. Hvilke "latterlige træk" fremhæves ved henholdsvis Danmark, de Dansk-Vestindiske Øer og USA?
  • Diskutér særligt fremstillingen af den afrocaribiske befolkning på øerne. Hvilket menneskesyn kommer til udtryk?