The Fireburns dronninger

To opgaver der handler om fremtrædende kvinder i det store slaveoprør, The Fireburn. Hvem var de? Og hvad betyder de i dag?

To tegninger af den samme kvinde, oprørsleder Queen Mary

Foto: Charles E. Taylor

I 1848 blevet slaveriet afskaffet i Dansk Vestindien. Men det betød ikke, at livsvilkårene blev forbedret for den afrocaribiske befolkning. Tværtimod så man nogle steder, hvordan afrocaribierne levede i endnu større fattigdom end tidligere. De var ikke slavegjorte længere, men frigørelsen havde ikke givet dem rettigheder som arbejdere. De skulle først vindes, og det var en svær kamp.

Utilfredsheden og skuffelsen blandt afrocaribierne havde i 1878, 30 år efter frigørelsen, nået deres klimaks, og Danmarkshistoriens største arbejderoprør brød ud på St. Croix. "The Fireburn" (på dansk: Den Store Ildebrand) er oprøret siden blevet kaldt, fordi der blev sat ild til plantager, sukkermøller og huse, og næsten halvdelen af Frederikssted brændte ned. Cirka 100 afrocaribiere blev dræbt ved urolighederne, mens kun tre hvide døde.

Særligt er fire kvinder blevet kendt for deres rolle i opstanden: Mary Thomas, også kaldet Queen Mary, Susannah Abrahamson, Mathilda McBean og Axeline Elizabeth Salomon. I folkemunde, som bevis på respekt, har de tre sidstnævnte siden fået navnetillægget "Queen". Efter opstanden blev de alle dømt til at afsone lange straffe. Fra 1882 til 1887 sad de i kvindefængslet på Christianshavn, hvorefter de blev sendt tilbage til øerne, hvor de afsonede resten af deres straf.

I Danmark blev de i tiden efter oprøret fremstillet som voldelige og småkriminelle kvinder – og sidenhen glemt – indtil året 2017. I 2017 var det nemlig 100 året for salget af øerne, og der blev i Danmark skabt en fornyet debat om Danmarks fortid som kolonimagt. På nutidens U.S. Virgin Islands har disse kvinder heltestatus.

Opgave 7.1 

The Fireburn

To tegninger af den samme kvinde, oprørsleder Queen Mary

Foto: Charles E. Taylor

De tidligste tegninger af Queen Mary stammer fra 1888. De er skabt af en læge, Charles E. Taylor, som også beretter om oprøret.

 • Se på Charles E. Taylors to billeder "A Rebel" og "Queen Mary". Hvordan er Mary afbilledet, og hvordan adskiller de to fremstillinger sig fra hinanden? 
 • Lav en billedsøgning online på "The Fireburn Virgin Islands". Hvilke billeder kommer frem?
 • Charles Taylor har også tegnet sig selv i starten af bogen. Se på billedet i starten af bogen. Er der forskel i æstetik og detaljegrad? Hvordan?

Opgave 7.2

La Vaughn Belle & Jeannette Ehlers: I Am Queen Mary

En sortmalet statue af en siddende kvinde, der holder en fakkel

Foto: La Vaughn Belle & Jeannette Ehlers

I 2018 blev en syv meter høj statue med titlen "I am Queen Mary" stillet op foran det tidligere Vestindisk Pakhus i København. Den er skabt af kunstnerne La Vaughn Belle og Jeannette Ehlers.

 • Se nærmere på statuen  – find eventuelt flere billeder af statuen på nettet. Udvælg fem elementer, som I synes, er særligt vigtige ved statuen.
 • Inddrag statuen i jeres analyser. Hvis krop viser den? Hvad betyder værkets titel "I am Queen Mary"?
 • Tænk på andre statuer du kender fra Danmark. Prøv eventuelt at lave en søgning i bibliotekets billedarkiv. Hvem forestiller de? Overvej og diskutér ligheder og forskelle imellem disse og statuen "I am Queen Mary".
 • Se nærmere på statuens sokkel og find flere informationer om den. Hvor stammer korallerne fra? Hvilken betydning har de? Hvilken betydning får soklen i dette værk?
 • Statuen er stillet op ved det tidligere Vestindisk Pakhus, hvor kolonivarerne blev læsset af skibe, der kom fra Vestindien. Overvej, hvilken betydning det har for danskere og for turister, der kommer til København i dag, at der står en statue som denne på det sted.
 • Hvad kan statuen som medie sammenlignet med en faktuel tekst, der beskriver arbejderopstanden på St. Croix?

Ekstraopgave

Statuen refererer til Dr. Huey P. Newton, der var leder af Black Panthers. Det var et parti og en borgerrettighedsbevægelse, der kæmpede for sortes ligestilling med hvide i 1960'ernes raceopdelte USA.

 • Lav en online billedsøgninger for at finde ud af, hvori ligheden af statuerne er.
 • Lav en søgning og læs om Black Panthers. Overvej, hvorfor La Vaughn Belle og Jeannette Ehlers har valgt at referere til det ikoniske billeder af Black Panther lederen. Hvad tilfører denne reference statuen?