Lærervejledning til Book Bento

Lærervejledning til onlineforløbet "Book Bento", hvor de studerende skal lave deres egne bogbilleder.

Book Bento – en kreativ boganmeldelse 

Undervisningsmateriale til 3.-6. klasse

Book Bento er en ny æstetisk og praktisk måde at videreformidle bøger eller lave en boganmeldelse. Bento er et japansk ord og er en madkasse, hvor hver del ligger i en lille boks. Book Bento går ud på, at man tager et billede, hvor bogen ligger i et kvadratisk felt omkranset af genstande, der er med til at formidle bogens handling. På denne måde bruger man en anden metode til at formidle en bog og ikke kun det traditionelle talte eller det skrevne medie. Der kan bruges genstande, lys, tekst, billedkompositioner og andre virkemidler. Der skal også tænkes over, hvilket underlag eller baggrund man bruger.

På denne måde bliver boganmeldelsen til en kreativ designproces, hvor eleverne skal tænke over de virkemidler og udtryksformer de bruger. Denne metode egner sig godt til mange elever, da det drejer sig om fremstilling og formidling ved hjælp af genstande og kreativitet, og ikke kun ved brug af tekst eller tale. Book Bento giver eleverne mulighed for at forholde sig til litteratur og udtrykke sig kreativt og individuelt.   

Book Bento kan laves på mange forskellige måder – kun fantasien sætter grænser. I dette undervisningsmateriale præsenterer vi to måder, hvor du kan bruge Book Bento i din klasse:  

 • Klassisk Book Bento (3.-6. klasse) 
 • Digital Book Bento (5.-6. klasse) 

Målgrupper og fag 

Undervisningsmaterialet er målrettet 3. - 6. klassetrin og understøtter læringsmål i fagene Dansk og Håndværk og design.  

Forløbet kan fungere enkeltstående eller indgå som delkomponent i et længerevarende undervisningsforløb og gerne i samarbejde mellem flere fag. Undervisningsmaterialet understøtter nedenstående kompetencemål og færdigheds- og vidensmål fra Fælles mål.  

Håndværk og design 

Kompetencemål 

Design: Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling. 

Udvalgte færdigheds- og vidensmål for Håndværk og design: 

 • Eleven kan fortælle om idéer til et produkt. 
 • Eleven kan forklare og skitsere idéer efter hensigt. 
 • Eleven har viden om hensigten med at udvikle idéer. 
 • Eleven har viden om formålet med at forklare og skitsere idéer. 
 • Eleven kan afprøve idéer i forskellige materialer og teknikker i konkrete sammenhænge. 
 • Eleven kan alene eller i fællesskab fremstille produkter efter idéer. 
 • Eleven har viden om formålet med designprocesser i forbindelse med produktfremstilling. 

Dansk 

Kompetencemål 

 • Fremstilling efter 2. klasse: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer. 
 • Fremstilling efter 4. klasse: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.  
 • Fremstilling efter 6. klasse: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer. 

Udvalgte færdigheds- og vidensmål for Dansk: 

 • Eleven har viden om enkle ideudviklingsmetoder. 
 • Eleven kan bruge enkle skabeloner til at strukturere sit stof. 
 • Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling. 
 • Eleven kan udpege centrale elementer. 
 • Eleven har viden om tema, genre, forløb og personskildring. 
 • Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende. 
 • Eleven kan vurdere produktets kvalitet, formål, struktur og layout. 
 • Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer. 
 • Eleven kan udtrykke sig om tekstens univers. 
 • Eleven kan udtrykke sin tekstforståelse ved at skifte fra en udtryksform til en anden. 
 • Eleven har viden om måder at udtrykke teksters stemning på. 
 • Eleven kan anmelde litteratur og andre æstetiske tekster. 
 • Eleven har viden om anmeldelsesgenrer. 

Brug af Book Bento-undervisningsmateriale 

Dette undervisningsmateriale er lavet til brug på skoler i undervisningssammenhæng. Inden I starter arbejdet med Book Bento-undervisningsmaterialet, så tjek om også jeres skole har en aftalelicens om brug af billeder til undervisningsbrug på skolen.  

Sådan arbejder I med Book Bento 

Klassisk Book Bento (3.–6. klasse) 

Eleverne skal ved hjælp af fysiske genstande lave en boganmeldelse. De skal designe et motiv, hvor de udvælger genstande, som fortæller om bogens handling/og eller stemning. Motivet skal affotograferes som et kvadratisk billede. Herefter kan eleverne lave en fremlæggelse af deres designproces og boganmeldelse.   

Sådan gør I

 1. Vælg en bog: Eleven skal finde en bog at lave en Book Bento over. Du kan også vælge, at hele klassen skal arbejde med en bog, som alle har læst.  
 2. Find genstande: Eleven skal finde fysiske genstande, der beskriver eller er karakteristiske for bogens handling, bogens personer eller bogens miljø. 
 3. Tænk over genstande: Eleven skal tænke over hvilke genstande eleven vil bruge til at beskrive bogens handling og hvor de skal placeres på billedet. 
 4. Vælg baggrund: Eleven skal også tænke over hvilken baggrund eleven vil brug.  
 5. Opstil motivet: Eleven skal tage et kvadratisk billede, hvor bogen og genstandene lægger på en baggrund. Man kan på de fleste mobiler og tablets ændre på billedets format, så det bliver kvadratisk. 
 6. Rediger billedet: På mobilen kan eleven vælge at tillægge billedet forskellige filtre for at det fremstår bedre. 
 7. Præsentation af Book Bento: Når billedet er taget og redigeret færdigt, skal eleven vise det til resten af klassen og fremlægge omkring deres Book Bento og de overvejelser eleven har gjort sig om valg af genstande og redigeringen af billedet. 

Digital Book Bento (5.-6. klasse)

En anden metode i stedet for at benytte sig af fysiske genstande er at finde billeder på nettet og redigere dem sammen. Dette kan være et godt alternativ, hvis man ikke har mulighed for at benytte sig af en masse fysiske genstande og samtidig ønsker at skærpe elevernes digitale kompetencer. I Digital Book Bento bruges programmet Thinglink, som findes på Skoletube. I Thinglink tilføjer man klikpunkter med tekst, billeder, video, lyd eller links. Dette er med til at uddybe genstandenes mening og åbne op for boganmeldelsen og designprocessen. 

Sådan gør I

 1. Vælg en bog: Eleven skal finde en bog at lave Book Bento over. Du kan også vælge, at klassen skal arbejde med en bog, som alle har læst.  
 2. Find billeder: Eleven skal finde billeder på nettet, der beskriver eller er karakteristiske for bogens handling, bogens personer eller bogens miljø.  
 3. Find baggrundsbillede: Eleven skal også finde et billede, der skal bruges som baggrund, der beskriver eller karakterisere bogens stemning, handling eller miljø. 
  • Lav et kvadratisk billede: Når eleven har fundet billederne, skal de redigeres sammen i et kvadratisk felt. Dette gøres i et redigeringsprogram (for eksempel Paint). Først klippes Book Bentoens baggrund til så baggrunden er kvadratisk. Derefter indsættes de valgte billeder og placeres dér, hvor eleven vil have dem til at være.
 4. Brug Thinglink: Når eleven har sat billederne sammen til en Book Bento, skal eleven bruge det i programmet Thinglink og tilføje tekst, billeder, video, lyd eller links til sin Book Bento. 
 5. Brug klikpunkter: I Thinglink skal eleven lave klikpunkter, der er med til at uddybe elevens valg til Book Bento. I Klikpunkterne kan eleven f.eks. skrive om: 
  • Hvordan relaterer genstanden sig til bogens handling?  
  • Hvorfor har eleven placeret genstanden lige netop dér? 
  • Har genstanden en relation til bogen? 
  • Et resume af bogen 
  • Elevens anbefaling af bogen 
  • Links til relevante hjemmesider eller videoer med yderligere information om bogen 

Sådan bruges Thinglink

 1. Se intro: Første gang eleven logger på Thinglink vil der være en introduktionsvideo
 2. Upload billede: Efter at eleven har logget ind på Thinglink, skal eleven trykke på create og derefter uploade sit Book Bento billede. 
 3. Tag din Book Bento: I Thinglink har eleven forskellige muligheder for at sætte tags på sit Book Bento: 
  • Add text and media  
   • Her kan eleven skrive en længere tekst til sit klikpunkt. Her er der ingen begrænsninger på hvor mange tegn eleven må bruge  
   • Eleven kan give sin tekst en titel.  
   • Eleven kan tilføje en URL, et billede eller en video.  
   • Eleven tilføje en lydfil.
  • Ad text label 
   • Her kan eleven skrive en tekst på max 100 tegn 
  • Ad content from website 
   • Her kan eleven indsætte et link til f.eks. YouTube, Google Maps eller en anden hjemmeside 
 4. Del Book Bento: Når eleven er færdig trykkes på Done og Publish. Under Publish kan eleverne dele det med hinanden internt i klassen ved at trykke på Share link eller Download offline.