En tegning af en mand fra brystet og op. Han har en stor paryk på og en kravat om halsen.

Foto: Ukendt ophav

Problemknuseren Rømer

Undervisningsmateriale til dansk-, historie-, matematik- og fysikundervisning i udskolingen samt gymnasieskolen.

Ole Rømer (1644-1710) er en af Danmarks mest betydningsfulde videnskabsmænd. Mange kender ham sandsynligvis som manden, der fandt frem til, at lyset har en endelig hastighed, eller som det blev kendt, at lyset tøver. Men Rømer var meget mere end det: Han levede i en tid, hvor man langsomt flyttede sig væk fra renæssancens syn på verden, hvor alting hang sammen i én stort orden, og hen imod det på alle måder rationelle verdenssyn, som man finder i oplysningstiden.

I Det Kgl. Biblioteks håndskriftsamling gemmer sig en række forskellige skrifter, breve og uddrag fra Ole Rømers observationer og afhandlinger. Mange af disse arkivalier er blevet digitaliseret, så alle nu kan gå på opdagelse i hans værker. Du kan blandt andet se hans observationer, som lå til grund for hans beregning af lysets hastighed.

I undervisningsmaterialet stifter I bekendtskab med Ole Rømer fra mange forskellige vinkler. I skal arbejde med Rømers håndskrevne kilder samt andet materiale fra hans samtid.

I kildepakkerne arbejder I med opgaver, der henvender sig til fagene matematik, fysik, historie og dansk. I arbejdet bliver I klogere på perioden mellem renæssancen og oplysningstiden samt naturvidenskabens historie i perioden.

Selvom materialet tager sit udgangspunkt i begivenheder i og personer, som levede i 1600-tallet, så vil I opleve, at vi kan relatere til mange af de ting, der foregik for 300 år siden. Som læsere og fortolkere er vi aldrig neutrale. Vi har alle en særlig måde at se på verden på, som afhænger af den tid og det geografiske sted, hvor vi lever, ligesom også vores personlige baggrund spiller ind.

I mødet med fortiden møder vi ting, der udfordrer vores forståelse - en kryptisk håndskrift, underlige ord, markante meninger og underlige billeder. Men i arbejdet med fortiden møder vi også ting, som vi kan nikke genkendende til, og som viser, at mennesker, der levede for 300 år siden, ikke er så forskellige fra os. 

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i de digitaliserede kilder fra bibliotekets Ole Rømer materiale suppleret med andet digitalt materiale, der blandt andet er tilgængeligt via kb.dk.

Materialet består af fire kildepakker, og til hver kildepakke knytter sig en række opgaver.

Materialet er skabt af professor og ph.d. Henrik Kragh Sørensen (Københavns Universitet) og mag.art og ph.d. Laura Søvsø Thomasen (Det Kgl. Bibliotek).