Tema 1 – Pressefoto og billedmanipulation

Hvor meget må fotografen ændre i sit fotografi når man skal formidle en historie? Hvor langt kan man gå for at skabe det helt rigtige udtryk for sit foto?

Menneskemængde fejrer Danmarks befrielse d. 4 maj 1945

Foto: Søren Christian Henriksen

Opgaver 

  1. Beskriv fotografiet fra Befrielsen. Vær særligt opmærksom på perspektiv i analysehjulet. Er billedet beskåret? Er det et fotografi i wide, total, halvtotal, nær eller closeup? Hvilken betydning har fotografens perspektiv på os, der betragter billedet? Hvilken undergenre eller kategori vil I putte fotografiet under? 
  2. Hvilket indtryk har fotografen ville give af begivenheden? Hvilken betydning får billedet og begivenheden for dem, der ser på det?
  3. Har I været til en stor begivenhed, I gerne ville dokumentere? Beskriv hvilken og hvorfor?
  4. Hvorfor tror I, fotografen har sat to billeder sammen? Hvad betyder det for oplevelsen af menneskemængden?
  5. Dette foto er manipuleret ved, at man har limet to papirfotografier sammen. Kan I nævne andre måder at manipulere fotografier på?

Øvelser

Besøg nu hjemmesiden ”Altered images”, der fortæller historien bag kendte pressefotos, der er blevet manipuleret og se på forskellige eksempler på manipulation.

Eksempler på billedmanipulation:

  • Overvej hvilken betydning det har, at fotografierne er manipuleret. 

Fotografer, der deltager i konkurrencen Årets Pressefoto, som afholdes efter retningslinier fra Pressefotografforbundet, skal overholde bestemte retningslinjer. Blandt andet denne regel:

“Årets Pressefoto skal sætte den højeste fællesnævner for fotojournalistisk etik. For at sikre tilliden til dansk fotojournalistiks høje etiske standard skal billeder, der deltager i konkurrencen, give en fair og troværdig gengivelse af det, der skete foran kameraet i eksponeringsøjeblikket”.

  • Hvordan fortolker I reglen? Hvad betegner en fair og troværdig gengivelse?