Tema 1 – Pressefoto og billedmanipulation

Hvor meget må fotografen ændre i sit fotografi når man skal formidle en historie? Hvor langt kan man gå for at skabe det helt rigtige udtryk for sit foto?

Menneskemængde fejrer Danmarks befrielse d. 4 maj 1945

Foto: Søren Christian Henriksen

Opgaver 

 1. Beskriv fotografiet fra Befrielsen. Vær særligt opmærksom på perspektiv i analysehjulet. Er billedet beskåret? Er det et fotografi i wide, total, halvtotal, nær eller closeup? Hvilken betydning har fotografens perspektiv på os, der betragter billedet? Hvilken undergenre eller kategori vil I putte fotografiet under? 
 2. Hvilket indtryk har fotografen ville give af begivenheden? Hvilken betydning får billedet og begivenheden for dem, der ser på det?
 3. Har I været til en stor begivenhed, I gerne ville dokumentere? Beskriv hvilken og hvorfor?
 4. Hvorfor tror I, fotografen har sat to billeder sammen? Hvad betyder det for oplevelsen af menneskemængden?
 5. Dette foto er manipuleret ved, at man har limet to papirfotografier sammen. Kan I nævne andre måder at manipulere fotografier på?

Øvelser

 1. Læs om de regler og retningslinjer fotograferne, der deltager i konkurrencen Årets Pressefoto, skal overholde: Regler og retningslinjer for Årets Pressefoto 2022

  Diskuter retningslinjerne fra Pressefotografforbundet.
  Hvilke indgreb er tilladt?
  Hvilke indgreb må man ikke foretage?
   
 2. I 2012 gav Årets Pressefoto anledning til stor diskussion. Fotografen Thomas Nielsen havde fotograferet i Mændenes Hjem, og hans billeder blev af nogen opfattet som manipulerede. Men andre mente, at der var brugt helt almindelige virkemidler. Læs artiklen Må man redigere i virkeligheden?

  Beskriv hvad Thomas Nielsen havde gjort ved billederne.
  Find forskellige synspunkter i debatten og definer jeres egen holdning.
   
 3. I 2021 skabte den norske fotograf Jonas Bendiksen en skandale med bogen Book of Veles. Bendiksen var medlem af det anerkendte pressebureau Magnum, der er kendt for stærke dokumentariske billeder. Med Book of Veles skabte han røre i det pressefotografiske miljø. Læs artiklen Stjernefotografs falske billeder skulle sætte fokus på fake news. Men ingen opdagede det

  Hvad gjorde Jonas Bendiksen i Book of Veles? På hvilken måde er billederne skabt?
  Hvordan er mulighederne for at manipulere, eller ligefrem skabe, billeder i dag med programmer som MidJourney?
  Tror I, at fotografiet vil blive brugt i fremtiden også?
  Vil man blive ved med at opfatte det som et virkelighedsnært medium?