Tema 3 - Det nære pressefoto

Dette tema handler om det nære foto. Det slags fotografi, der tager os helt med ind til det, vi ikke ser normalt.

En nyfødt baby med navlestreng holdes oppe

Foto: Sisse Jarner

Opgaver 

  1. Beskriv fødselsfotografiet. Vær særlig opmærksom på lyset i fotografiet. Hvilken stemning giver lyssætningen? Beskriv kontrasterne i det sort/hvide fotografi. Hvad betyder det for stemningen på billedet? Hvilken undergenre vil I placere fotografiet under? Brug analysehjulet i jeres arbejde.
  2. Hvordan virker fødselsbilledet sammenlignet med øvrige pressefotografier, I kan komme i tanke om? 
  3. Fotograf Sisse Jarner tager selv billedet lige, da hun har født. Kan I komme på andre øjeblikke, hvor man som fotograf kan tage et meget personligt billede?  
  4. Hvad sker der, når den private fødsel (eller noget andet privat) bliver offentligt?

Øvelser

Gå ind og kig på de sidste mange års vindere af Årets Pressefoto

  • Diskuter og vurder hvilke fotografier, I synes, beskriver det nære? Overvej hvad I forstår ved nærhed.  
  • Hvilke følelser får I, når I ser på pressefotos med nære motiver? 

Lav en drejebog over, hvad I ville tage ud og fotografere for at lave en billedserie om noget nært. Det kunne som Sisse Jarner være noget meget personligt fra jeres eget liv, eller som Jesper Høm noget personligt fra andre menneskers liv.

I drejebogen skal I nedskrive jeres tanker om det projekt, I har valgt. Tag udgangspunkt i jeres billedbeskrivelse af Sisse Jarners billede for at overveje jeres serie.