Tema 5 - Det ikoniske pressefoto

Hvornår og hvorfor bliver et pressefoto ikonisk? Hvilke fotografier sætter sig fast i hukommelsen, og bliver svære at glemme igen?

Ikonisk: Symboliserer eller er indbegrebet af en tendens i tiden.

Familie af flygtninge kravler under et pigtrådshegn på grænsen mellem Ungarn og Serbien

Foto: Jacob Ehrbahn

Opgaver

  1. Beskriv fotografiet. Vær særligt opmærksom på ’Billedets Motiv’ i analysehjulet. Og kig specielt under punktet Miljø. Beskriv miljøet på fotoet. Fortæller miljøet noget om personerne på billedet? Fortæller fotoet noget om samfundsforhold? Hvilken undergenre vil I placere fotografiet under?
  2. Hvilke følelser viser fotografiet? Hvilke følelser skaber det hos dig?   
  3. Pressefotografiet viser en historisk begivenhed, et fotografi kan sætte tiden i stå, vi som ser på billedet, ved altså ikke, hvad der er sket før fotografiet blev taget og, hvad der sker efter – hvad betyder det for os, der undersøger fotografiet? 
  4. Fotografiet vandt Årets Pressefoto i 2015. Læs resten af dommernes beskrivelse af fotografiet. Hvad tror I, juryen forstår ved malerisk, hvordan kan et foto være malerisk? Hvad lægger de vægt på i deres beskrivelse af fotografiet og af fotografen?  
  5. Hvad kan det betyde, at et billede ”har stærke referencer tilbage i tiden”? Og hvordan begrunder juryen, at der er tale om et ikonisk billede?

Øvelser

Et ikonisk billede kan, som juryen også beskriver, fortælle noget om en hel bevægelse eller begivenhed – Jacob Erbahns billede indkapsler altså flygtningekrisen helt uden at bruge ord.

  • Diskuter ordet ikonisk, hvad tænker I på, når I tænker på noget ikonisk?  
  • Her ser I vinderbilledet af World Press Photo 2020. Det er taget af Mads Nissen. Hvad viser billedet? Er det ikonisk? Hvis ja, hvad er det så ikonisk for?
  • Kan I komme på andre fotografier, der symboliserer en begivenhed? Det kunne være Corona, klimaforandringer eller måske noget fra før I blev født? Find eksempler på den type fotografier og beskriv, hvorfor de er ikoniske, og hvad de er ikoniske for. Overvej også om I tror, at billedet af Mads Nissen vil blive ved med at blive vist i fremtiden, når vi skal tænke tilbage på Coronakrisen? Kan tid gøre et fotografi mere ikonisk?

Minispeak