Portræt af en mand med hvidt hår. Han læner sin albue på et bord og har en lukket bog i hånden.

Foto: Julie Laurberg & Franziska Gad

Spor fra Ørsted

Stift bekendtskab med H.C. Ørsted fra flere forskellige vinkler.

Introduktion

H.C. Ørsted (1777-1851) er en af Danmarks mest berømte naturforskere. Han var den første, som kunne bevise, at der var en sammenhæng mellem elektricitet og magnetisme, da han lavede sit berømte forsøg med en voltasøjle og en kompasnål.

Ørsted var glødende fortaler for, at de naturvidenskabelige fag - især fysik og kemi - skulle spille en større rolle i samfundet og i uddannelsessystemet. Men Ørsted var også barn af den danske Guldalder. Han skrev og publicerede et stort antal bøger, afhandlinger, artikler og endda digte om alt fra skønhedens grundbegreber til musik, politik, filosofi, etik, sprog, skolevæsenet, religion, fysik, kemi og matematik.

2020 markerede 200-året for elektromagnetismens opdagelse, og i den forbindelse blev H.C. Ørsteds arkiv på Det Kgl. Bibliotek digitaliseret. Arkivet består af mange tusind kildesider med alt fra breve over manuskripter til taler og eksamensspørgsmål. Arkivet giver et indblik i det omfattende virke, som Ørsted havde som naturvidenskabsmand, men arkivet viser også hans interesse for samtidens politik, filosofi, kunst og litteratur.

Igennem undervisningsmaterialet stifter I bekendtskab med Ørsted fra mange forskellige vinkler. I skal arbejde med hans håndskrevne kilder og andet materiale som billeder, fotografier, avisartikler og digte.

Igennem materialet kommer I vidt omkring i forskellige fag (matematik, fysik, historie, dansk med flere). I kommer også til at arbejde tværfagligt med materialet for at blive klogere på de mange spor, som Ørsted satte i forskellige genrer og på tværs af forskellige videnskaber.

Selvom materialet tager udgangspunkt i et menneske, som levede for 200 år siden, så handler det også om nutiden. Som læsere og fortolkere er vi aldrig neutrale. Vi har alle en særlig måde at se på verden på, som afhænger af den tid og det geografiske sted, hvor vi lever. Akkurat ligesom også vores personlige baggrund spiller ind.

I mødet med fortiden møder vi ting, der udfordrer vores forståelse - en kryptisk håndskrift, underlige ord, markante meninger og underlige billeder. Men i arbejdet med fortiden møder vi også ting, som vi kan nikke genkendende til, og som viser, at mennesker, der levede for 200 år siden, ikke er så forskellige fra os. 

Materialet er skabt af seniorforsker og ph.d. Mette Kia Krabbe Meyer (Det Kgl. Bibliotek), professor og ph.d. Henrik Kragh Sørensen (Københavns Universitet) samt mag.art og ph.d. Laura Søvsø Thomasen (Det Kgl. Bibliotek). Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i de digitaliserede kilder fra bibliotekets Ørsted-arkiv suppleret med andet digitalt materiale tilgængeligt via kb.dk.

Materialet består af ni kildepakker, og til hver kildepakke knytter der sig en række opgaver.