Manuskriptet til Ørsteds brev til gørtlersvenden fra Aarhus
Manuskriptet til Ørsteds brev til gørtlersvenden fra Aarhus, som viser Ørsteds omfattende redigering i teksten.

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Ørsted og gørtlersvenden fra Aarhus

Ørsted var en stor stjerne, og han modtog en del ”fanbreve”. I skal læse et brev, hvor Ørsted svarer på et fysikspørgsmål fra en ung mand i Aarhus.

Baggrund

Ørsted-arkivet på Det Kgl. Bibliotek består af en omfattende brevveksling mellem Ørsted og ind- og udenlandske kulturpersonligheder, videnskabsmænd, politikere og sågar kongelige. I arkivet findes der både breve skrevet af Ørsted, og breve han har modtaget fra blandt andre H. C. Andersen, Grundtvig og Oehlenschläger og fra udlandet naturforskeren Alexander von Humboldt, matematikeren Carl Friedrich Gauss og videnskabsmanden Michael Faraday.

Men få af brevene er skrevet til og modtaget fra helt almindelige danskere. Brevet fra Ørsted til gørtlersvend Hallberg i Aarhus er det ene af to breve. Ingen af brevene er dateret med årstal, så vi ved ikke, hvornår de er skrevet. Og vi har heller ikke brevene, som Hallberg skrev til Ørsted, men vi ved fra Ørsteds brev, at Hallberg har sendt ham 24 kvartsider (lidt mindre end en A4-side).

Opgave 1

Læs Ørsteds brev til Hallberg. Det kan være lidt svært at tyde Ørsteds håndskrift, så nogle af ordene kan være svære at gennemskue.

Husk at på Ørsteds tid brugte man store begyndelsesbogstaver ved alle navneord, man brugte kun aa og ikke å, og ø’erne er skrevet som ö. Ligeledes er der nogle ord, man staver lidt anderledes (for eksempel ”høie” i stedet for ”høje” og ”gaae” i stedet for ”gå”).

Inddel brevet i afsnit og lav et lille resumé for hvert afsnit (det skal ikke være mere end et par linjer)

Opgave 2

Lav en argumentationsanalyse af brevet og læg vægt på følgende (husk at markere/fremhæv relevante teksteksempler fra brevet):

  • Positive vs. negative ord
  • Budskab
  • Tonen i brevet

Diskuter herefter forholdet mellem afsender (Ørsted) og modtager (Hallberg): hvordan vil du for eksempel betegne magtrelationen mellem de to? Hvorfor tror du, Ørsted har skrevet tilbage? Og tror du, han har brugt meget tid på at formulere et svar?

Opgave 3

Forestil dig at Ørsted havde levet i dag og havde skullet svare på en henvendelse fra Hallberg.

  • Hvilket medie ville han havde valgt og hvorfor?
  • Giv et bud på hvordan en moderne version af Ørsted svar ville lyde. Begrund dine svar. 

Diskuter ud fra stilen og ordlyden som Ørsted bruger, hvad det siger om ham som person. Kan du forstå, hvorfor han svarer, som han gør? Kan du komme på andre eksempler fra i dag (gerne fra videnskaben), hvor et svar som Ørsted ville være berettiget.

Skriv et udkast til et afsnit til wikipedia-siden om Ørsted med de informationer, du kender fra brevet. Hvordan ville du beskrive Ørsted og brevet, og hvordan går det i spænd med resten af wiki-siden?

Til denne opgave er du velkommen til at lave udkastet på enten dansk, tysk eller engelsk (og læs derfor enten den danske, tyske eller engelske wiki-side om Ørsted).