Udsnit af et af Ørsteds manuskripter.

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Ørsteds selfie - iscenesættelse af videnskabsmanden

Hvordan så Ørsted sig selv? I denne kildepakke skal I kigge på, hvordan Ørsted iscenesatte sig selv, og hvordan samfundet så på den store videnskabsmand.

Baggrund

Ørsted af én af de personligheder, der både opnåede en del berømmelse i sin egen levetid og efterfølgende. Mange biografier og portrætter er begået af ham, og i dag ved de fleste, at Ørsted var manden bag opdagelsen af elektromagnetismen.

Ørsted skrev selv en række selvbiografiske skrifter, ligesom andre i samtiden skrev om ham og skrev biografier om ham efter hans død i 1851. I Ørsted-arkivet finder vi lidt forskellige udkast til erindringer – Ørsted skriver en selvbiografi, men vi kan se i kilderne, at han også blandet andet af et fransk forlag er blevet bedt om at skrive en lille biografi om sig selv til en udgivelse til deres flerbindsværk "Biographie des hommes du jours".

Tekst skrevet i kursiv, lettere utydeligt

Foto: Det Kgl. Bibliotek

 • Første manuskriptside (folio 4 v) af Ørsteds selvbiografi på fransk (Alternativ til den franske kilde er enten at læse første side i Ørsteds danske selvbiografi (folio 4 i, s. 1-2). (Links er på vej, se i stedet nederst på siden).
 • H C. Andersens digte til Ørsted trykt i avisen "Kongelig allernaadigste privilegeret Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende" 14.marts 1851, s. 2 (findes via Mediestream) og dette vers trykt under J. W. Gertners portræt af Ørsted (litograferet af I. W. Tegner).
 • Uddrag fra Carsten Hauchs (1790-1872) "Hans Christian Ørsteds Levnet", som findes i Ørsteds "Samlede og efterladte Skrifter" bind 9 s. 109-110, 137-138 og 182-183.

Opgave 1

Læs den første manuskriptside af Ørsteds franske selvbiografi og uddraget fra Carsten Hauchs biografi om Ørsted s. 109-110.

 1. Sammenlign de to uddrag, der centrerer sig om Ørsteds barndom: hvor er de ens, hvordan er de ens, og hvordan er de forskellige?
 2. Tænker du, at Hauch har haft adgang til de udkast til selvbiografier, som Ørsted selv havde skrevet? Hvorfor/hvorfor ikke?
 3. Hvis Hauch har haft adgang til Ørsteds selvbiografiske udkast, gør det så Hauchs arbejde mere eller mindre troværdigt? Hvorfor/hvorfor ikke?

Opgave 2

Læs uddrag fra Hauchs biografi om Ørsted s. 182-183 (fra "Den sidste Gang...") og læs de to hyldestdigte, som H.C. Andersen skrev lige efter Ørsteds død.

 1. Hvordan vil du karakterisere den Ørsted, som henholdsvis Andersen og Hauch beskriver?
 2. Hvilke elementer/karaktertræk går igen i henholdsvis Hauch og Andersens beskrivelser af Ørsted? Overvej i den forbindelse også, om det gør en forskel, at det er i forskellige genrer (digte vs. biografi).

Opgave 3

Gå ind på mediestream og Infomedia. Her skal du bruge lidt tid på at søge på avisartikler, som handler om Ørsted og se på, hvordan man har fejret forskellige mærkedage og jubilæer efter Ørsteds død. Hvis du bare søger på Ørsteds navn uden at indsnævre din søgning, så får du et uoverskueligt antal af aviser. Så prøv minimum to af de følgende søgeforslag: prøv at afgrænse dato/år for din søgning. Er det ikke nok, kan du eventuelt vælge nogle bestemte aviser ud:

 • Søg på artikler, der beskriver Ørsteds død i 1851.
 • Søg på artikler, der beskriver 100-året for elektromagnetismens opdagelse i 1920.
 • Søg på artikler, der beskriver 100-året for Ørsteds død i 1951.
 • Søg på artikler, der beskriver 200-året for Ørsteds fødsel i 1977.
 • Søg på artikler, der markerer 200-året for elektromagnetismen i 2020 (måske er der nogle af artiklerne du ikke kan få adgang til på grund af ophavsret, vælg derfor et andet jubilæum at undersøge).

Når du har søgt på to af søgeforslagene, vælger du et af dem ud til videre brug. Husk at notere hvilke kriterier du har brugt til din søgning (eller gem linket på den søgning du foretog dig).

 1. Find din søgning på mediestream frem. Vælg nu en-to avisartikler ud (det kan være, du lige skal kigge på lidt flere af de hits, du har fået, inden du vælger dem ud). Læs artiklerne og beskriv kort, hvordan de markerer fejringen af Ørsted, og hvad det er for nogle temaer, de fremhæver omkring ham.
 2. Er der noget, der overrasker dig? Ville du forvente, at det var den måde, man valgte at beskrive og/eller fejre Ørsted i sammenligning med for eksempel den måde, Hauch og Andersen beskriver ham på?
Side fra et af Ørsteds manuskripter, der også viser hans egne korrekturer.
Side fra et af Ørsteds manuskripter, der også viser hans egne korrekturer.

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Udsnit af et af Ørsteds manuskripter.
Udsnit af et af Ørsteds manuskripter.

Foto: Det Kgl. Bibliotek