Udsnit af Ørsteds manuskript til Fædrelandssang fra 1802.
Udsnit af Ørsteds manuskript til Fædrelandssang fra 1802.

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Ørsteds nationale og lokale digte

I denne kildepakke skal I arbejde med nogle af Ørsteds digte. I skal blandt andet sammenligne et af Ørsteds digte med et skrevet af H. C. Andersen.

Baggrund

Udover at være en virksom videnskabsmand, så var Ørsted også en flittig digter. Han blev især kendt for sit digt "Luftskibet", som var et forsøg på at vise videnskabens væsen i digtform. Men Ørsted skrev også en del digte blandt andet til familie og venner, og i Ørsted-arkivet findes en række udkast og skitser til nogle af hans digte.

I denne kildepakke finder du udkast til en fædrelandssang og digtet "Ved et Barns Død". Begge kilder er skrevet på forholdsvis små stykker papir. Generelt bærer de udkast til digtet, som vi har i Ørsted-arkivet, præg af, at digtene er skrevet ned på tilfældige stykker papirer og for eksempel ikke er samlet, som mange andre af hans papirer er. Digtet "Ved et Barns Død" skrev Ørsted, da hans datter Sophie døde kun ni måneder gammel i 1819.

Denne kildepakke er opdelt i to dele (a og b). A-delen omhandler Ørsteds udkast til Fædrelandssangen, og b-delen har hans "Ved et Barns Død" som udgangspunkt. Hvis opgaven er fordelt på/i grupper, så skal grupperne læse henholdsvis opgave 1a-2a og 1b-2b hver for sig og lave opgave 3 fælles.

Opgave 1a

 • Læs udkastet til fædrelandssangen fra 1802 (hvis du ikke kan tyde Ørsteds håndskrift, kan du finde digtet i bind 5 af hans "Samlede og efterladte skrifter" fra 1851-2).
 • Læs herefter Adam Oehlenschlägers fædrelandssang "Der er et yndigt Land" (1819).
  • Hvis du har tid, kan du søge på Arkiv for Dansk Litteratur  og finde en anden fædrelandssang, du kan inddrage i din analyse.
 • Lav et kort resumé af fædrelandssangene (del dem gerne ind i afsnit)

Opgave 2a

 • Lav en analyse af fædrelandssangene:
  • Hvordan beskriver de hver især Danmark? Hvilke sproglige billeder og metaforer bruger de forskellige forfattere til at beskrive fædrelandet?
  • Hvordan passer digtene ind i samtidens litteratursyn? (Søg eventuel information om periode på Arkiv for Dansk Litteratur eller på Litteraturportalen)
  • Hvordan vil du vurdere forskellen på digtene - kan man for eksempel se, at Ørsted ikke primært er forfatter, men videnskabsmand? Og mener du, der er forskel på kvaliteten af digtene? Hvorfor/hvorfor ikke?

Opgave 1b

 • Læs Ørsteds udkast til "Ved et barns Død". Hvis du ikke kan tyde Ørsteds håndskrift, kan du finde digtet i bind 5 af hans "Samlede og efterladte skrifter" fra 1851-2.
 • Læs herefter H. C. Andersens digt "Det døende Barn".
  • Hvis du har tid kan du søge på Arkiv for Dansk Litteratur og finde en anden tekst eller digt, som omhandler sorg eller død, som du kan inddrage i din analyse.
 • Lav et kort resumé af de to/tre tekster.

Opgave 2b

Lav en analyse af de to tekster, hvor du kommer ind på sorg:

 • Hvordan beskrives sorgen i de to tekster (hvilke sproglige billeder bruges)?
 • De to tekster har hver deres synsvinkel: H. C. Andersen skriver fra barnets synspunkt, mens Ørsted fra en fars synspunkt. Kan man se i teksten, at der er forskel i synsvinklen? Hvordan/hvordan ikke?
 • Diskuter ud fra teksterne om vi i dag forholder os anderledes til døden og sorgen end i 1800-tallet. Find gerne moderne eksempler (litterære eller faktuelle tekster), der kan give perspektiv på din diskussion.

Opgave 3

 • Hvis I har arbejdet i grupper, brug 10 minutter per gruppe til at introducere jeres tekster og præsentere de analyser, I har lavet.
 • Diskuter forskellen på Ørsted som digter, når han skriver til 'nationen', og når han skriver i privat regi. Hvordan forholder Ørsted sig henholdsvis til personlig sorg/død og til nationalfølelsen?