Portræt af en mand med hvidt hår. Han læner sin albue på et bord og har en lukket bog i hånden.

Foto: Julie Laurberg & Franziska Gad

Naturens eget billede

Fotografiet blev opfundet i Ørsteds levetid, men han var selv skeptisk over for det nye medie. I denne opgave skal I kigge på fotos af Ørsted og dykke ned i hans syn på fotografiet.

Baggrund

Ørsted skrev om en lang række naturvidenskabelige opfindelser, og kort tid efter at fotografiets opfindelse var blevet præsenteret i Videnskabernes Selskab i Paris 7. januar 1839, skrev han om opfindelsen i avisen "Dagen".

Ørsted talte også med H.C. Andersen om den nye opfindelse, og vi har i et brev fra H.C. Andersen til Henriette Hanck Andersens egen beskrivelse af det nye medie. Både Ørsted og Andersen blev ved flere lejligheder fotograferet med den allertidligste fotografiske teknik, daguerreotypiet, og senere i det der kaldes visitkortsformat.

Opgave 1

 • Læs Ørsted og H.C. Andersens beskrivelser af fotografiet.
  • Hvordan beskriver Ørsted opfindelsen af fotografiet? Hvilke ord bruger han? 
  • Beskriv selv fotografiets opfindelse ved opslag på nettet og find ud af, hvornår den blev offentlig tilgængelig.
  • Hvordan beskriver H.C. Andersen fotografiet? Hvilke ord bruger han om fastholdelsen af billedet?
  • Hvordan er beskrivelserne forskellige? Hvordan forestiller du dig, at samtalen om fotografiet har formet sig mellem de to? Hvad har de hver især lagt vægt på?

Opgave 2

 • Når Ørsted gerne vil beskrive fotografiet præcist og bevise, at det er sandt, at det nu er muligt at fastholde et billede af virkeligheden, hvad skyldes det så?
 • H. C. Andersen skriver om fotografiet, at det vil kunne give "Hjerternes Speilbillede". Lige da fotografiet blev opfundet, var man endnu ikke klar over, hvad man kunne med det nye medie. Mange troede ligesom H. C. Andersen, at man kunne fotografere ting, som ikke var der. Diskutér hvorfor man troede, at man kunne fotografere ting, som ikke var der.

  Har du tid, så find gerne eksempler på, at man har forsøgt at fotografere noget overnaturligt i 1800-tallet. Og kan du finde eksempler på, at man stadig i dag bruger fotografiet til at vise noget, der ikke er der?

Opgave 3

 • Se på portrætterne af Ørsted og H.C. Andersen.
  • Find eksempler på tidlige fotografier (daguerreotypier) og senere fotografier (visitkortfotografier) (søg på de to fotografityper i bibliotekets digitale billedsamling) .
 • Hvordan adskiller grafiske tryk og malerier af Ørsted sig fra fotografierne?
 • Hvad er dit umiddelbare indtryk af H. C. Andersen og Ørsted, når du ser fotografier af dem? Hvordan tror du, deres holdning har været til at blive fotograferet?
 • Vistikortfotografierne blev populære op gennem 1800-tallet. Kan du forestille dig, hvad man har brugt dem til? Kan du se paralleller til moderne sociale medier? Hvordan/hvordan ikke?