Et stykke papir med tekst og illustration ligger udfoldet på et bord.

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Skattekiste og konspirationsteorier

Blandt Ørsteds efterladte skrifter findes der en masse uidentificerede tegninger og tekstbidder. I kommer til at arbejde med, hvordan Ørsted mon har haft det med emner som overtro og det okkulte.

Baggrund

I oversigten over hvilke kilder Ørsted-arkivet indeholder, findes der en indgang med titlen "Ubestemmelige Papirer" (folio 70). Af og til findes der materialer i arkiver, som det med nutidens øjne kan være svære at afgøre, hvad har været brugt til, og om det er vigtigt for en fortolkning af personen eller hans/hendes virke.

I denne kildepakke dykker vi ned i de "Ubestemmelige Papirer" og ser på noget af det mystiske materiale, som findes dér. Vi ved ret beset ikke, hvad de papirer, der findes i folio 70 er, men vi kan se, at det næppe er Ørsted, der har skrevet eller tegnet materialet. Måske har han fået det tilsendt, eller han har overtaget alle papirerne efter andre? Vi kan også se, at meget af teksten og tegnene i kilderne handler om kodesprog, frimureri, astrologi med mere.

En tegnet illustration

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Opgave 1

Med udbredelsen af internettet har vi fået adgang til et væld af information og dermed også lettere adgang til misinformation. Konspirationsteorier og pseudovidenskab er langt fra et moderne fænomen, og som du kan læse om lidt, så forholder Ørsted sig blandt andet til det, han kalder overtro.

Selvom Ørsted var stor fortaler for naturvidenskaben og den naturvidenskabelige metode, så var der alligevel dele af hans interessefelt, som vi i dag ville betragte som pseudovidenskab. Eksempelvis havde han interesse i mesmerismen, som var en form for behandling med magnetisme, som den tyske læge Franz Anton Mesmer (1734-1815) udviklede.

Læs uddraget fra Ørsteds "Overtro og Vantro i deres Forhold til Naturvidenskaben" og svar på følgende:

  1. Lav et kort resumé af tekstuddraget, hvor du opsummerer hans argumenter.
  2. Hvordan ser Ørsted forholdet mellem det, han kalder overtro og naturvidenskab?
  3. Passer Ørsteds definition på forholdet mellem overtro og naturvidenskab på den måde, som vi i dag ville definere de to (søg eventuelt inspiration i andre kilder)?

Opgave 2

Kig på kilderne i Folio 70. Hvad er dit førstehåndsindtryk, når du kigger i kilderne? Hvad undrer dig? Er der noget, der giver mening for dig? Hvor mon Ørsted har kilderne fra?

Del jer ind i to grupper: Gruppe 1 forestiller sig, at de er forskere og skal lede efter og argumentere for, at kilderne vise,r at Ørsted havde en stor interesse i det mystiske/hemmelige/pseudovidenskabelige. Hvordan kan det ses i kilderne? Gruppe 2 forestiller sig, at de er forskere og skal lede efter og argumentere for, at kilderne understøtte Ørsteds naturvidenskabelige overbevisning.

Opgave 3

Du skal nu finde moderne/nutidige eksempler, hvor man ser konflikten mellem videnskab på den ene side og overtro/pseudovidenskab/hemmelig viden på den anden. Der kan for eksempel være i film, i spil, romaner, på nettet, i tv-serier og dokumentarfilm. Eksempler kunne være: anti-vaccinationskampagner, Dan Browns romaner (eller filmene baseret derpå), spilserien "Assassin's Creed" og Flat-earther dokumentar "Behind the Curve" (2018) (Netflix).

Udvælg et-to eksempler og beskriv hvilke argumenter dine eksempler bruger.

Passer eksemplerne ind i Ørsteds definition af overtro? Hvis ja, hvordan?